Jsme nezávislá obecně prospěšná společnost, která provozuje vzdělávací, mediální a kulturní činnosti, sociální a zdravotní služby. Projekt Kontexty humanity je součástí širšího portfolia našich činností. Jeho naplňováním se snažíme přispět k rozvoji občanské společnosti, kultury, vzdělanosti a k prosazování etických norem.

Naším úkolem je ve všech oblastech poznání, přírodní vědy nevyjímaje, poukazovat na platnost a nadčasovost klasického vzdělání, zejména s ohledem na člověka jako takového.

»

Praktická filosofie: Etika v dějinách a současnosti


Společně s Univerzitou Pardubice pořádáme v úterý 18. května od 13:00 do 16:00 online seminář pro pedagogy středních škol. Hosty budou Marek Orko Vácha a Jakub Jinek. Seminář nese název Praktická filosofie: Dějiny a současnost etiky. Pro účastníky je zdarma. Anotace: Marek Orko Vácha – Problém osoby: Etické teorie hledají správné jednání v konfliktních situacích. Doposud jsme

»

Vytváříme nezávislou interdisciplinární platformu, jejímž úkolem je vzděláváním, osvětovou a publikační činností usnadnit průnik klasické vzdělanosti do všech oborů současného poznání. Společně s Univerzitou Pardubice pořádáme vzdělávací semináře pro pedagogy. Spolupracujeme s organizacemi, jejichž cíle se kryjí s obsahem a posláním Kontextů humanity.

»