Semináře

Semináře pro pedagogy

Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice připravujeme semináře, určené pedagogům středních a druhého stupně základních škol. Jejich základním posláním je rozšiřování výuky v souvislostech.

Semináře slouží k dalšímu vzdělávání pedagogů, a také k diskusím o současných otázkách, týkajících se moderní výuky. Zpočátku byly organizované pro učitele z Pardubického kraje a probíhaly na půdě Univerzity Pardubice. Do toho ale zasáhla pandemie, takže nejnovější seminář probíhal online bez územního omezení.

V rámci cyklu Praktická filosofie proběhl tento online seminář 18. května. Má název Etika v dějinách a současnosti. Více informací v Aktualitě a v Pozvánce.

Kontakt:

Daniel Raus 606 634 843, d.raus@energeia.cz

Důvod a zaměření seminářů

Doba se rapidně mění, proto je důležité, aby na změnu reagovalo české školství. Výuku nelze chápat pouze jako poskytování informací, důležitá také orientace v přetlaku informací. Specializaci jednotlivých předmětů je třeba vyvažovat propojováním těchto předmětů v jednotících projektech.

Kromě formálního vzdělávání je pro mladou generaci důležité vzdělávání neformální. Podstatný je přesah jednotlivých předmětů do oblasti etiky, ekologie či mezilidských vztahů. Kromě finanční gramotnosti se v posledních letech stala mimořádně důležitou gramotnost mediální a náboženská. A protože se Evropané vrací k vlastním kořenům, objevuje se také návrat ke klasické vzdělanosti, z níž vyrůstá západní civilizace.

Více informací o Kontextech humanity v letáku.

Nabízené semináře

Smysl vzdělávání v dějinách myšlenípopis semináře. Tento seminář se uskutečnil na Univerzitě Pardubice ve středu 5. února 2020 od 10:00 do 16:00. Více informací v pozvánce.

Praktická filosofie: Etika v dějinách a současnosti. Jde o online seminář se dvěma přednášejícími. Marek Vácha mluví na téma Problém osoby, přednáška Jakuba Jinka má název Antická etika dnes. Původně byl tento seminář připravován ještě s Janem Sokolem. Jeho přednáška Etika a peníze se zachovala jako videonahrávka.

Připravujeme: Literatura a vzdělávání.

Tiskové zprávy

Online seminář o etice

Seminář pro pedagogy
Seminář pro učitele středních škol

Praktická filosofie: Etika v dějinách a současnosti

Společně s Univerzitou Pardubice jsme uspořádali v úterý 18. května online seminář pro pedagogy středních škol. Hosty byli Marek Orko Vácha a Jakub Jinek. Seminář měl název Praktická filosofie: Etika v dějinách a současnosti. Účastníci mají k dispozici záznam přednášek. Chystáme také další výukové materiály. Témata přednášek: Marek Orko Vácha – Problém osoby: Etické teorie hledají

>>