Koronavirová krize

29. 4. 2020

Z důvodu koronavirové krize byly dočasně omezeny aktivity projektu Kontexty humanity. Původně plánovaný jarní seminář byl odložen na neurčito. V současnosti hledáme vhodný termín. Tématem bude etika v přírodních vědách (Marek Vácha), etika a peníze (Jan Sokol), a také etika ve starověkém Řecku (Jakub Jinek). Původně plánovaná přednáška Jana Sokola zůstává, bude puštěna jako videozáznam,

>>

Smysl vzdělávání v dějinách myšlení

29. 4. 2020

Jde o jednodenní seminář pro pedagogy středních škol. Organizuje ho obecně prospěšná společnost Energeia a Univerzita Pardubice. Seminář se zaměřuje na otázku smyslu vzdělávání od antiky po současnost. Jeho náplní jsou tři přednášky spojené s diskusí. V první přednášce se Jakub Jinek věnuje starověkému Řecku, kde pojetí vzdělanosti výrazně ovlivnil sókratovsko-platónský objev péče o duši. Podle

>>

Filosof Ladislav Hejdánek

28. 4. 2020

V dubnu 2020 zemřel Ladislav Hejdánek, filosof, který se nesklonil před totalitou. Jako jeden z výrazných myslitelů poválečné generace měl od nástupu komunistického režimu zavřené dveře k akademické dráze. Živil se jako pomocný zedník, kopáč, betonář, topič, noční vrátný nebo skladník – odmítal to ale označit jako životní svízel. Byl jednou z hlavních postav diskuse mezi křesťany a

>>

Konference Asociace ředitelů gymnázií

15. 4. 2020

Z důvodu koronavirové krize byla odložena celostátní konference Asociace ředitelů gymnázií na Seči. Podle původního plánu byla do programu zařazena informace o projektu Kontexty humanity a seminářích pro pedagogy. Až se vyjasní termín a místo konání konference, budeme o plánované prezentaci včas informovat.

>>

Hodnocení seminářů

15. 4. 2020

Těší nás, že hodnocení dosavadních seminářů ze strany účastníků je velmi pozitivní. Vysoké ocenění se týká jak organizační, tak i obsahové stránky. Všichni dotázaní se současně chtějí přihlásit na budoucí semináře. Naší snahou bude zvýšení praktického využití probíraných témat při zachování různosti pohledů. Co se týče obsahu, pokusíme se maximálně zohlednit návrhy účastníků.

>>

Důležitost celostního pohledu

14. 4. 2020

V dlouhodobém horizontu je třeba pozitivně ovlivnit vzdělávání studentů středních a druhého stupně základních škol. Kromě potřebných informací by měli získat celostní pohled, a to jak v podobě kritického myšlení, tak i co se týče smyslu vzdělávání a přesahu jednotlivých disciplín. Otázka zní, jak se na poznání a na svět dívat jinak – v kontextech, nejen materiálních, ale

>>

TZ – Seminář pro učitele středních škol

14. 4. 2020

Tisková zpráva 23.10. 2019 Seminář pro učitele středních škol Obecně prospěšná společnost Energeia a Univerzita Pardubice uspořádaly společně seminář pro učitele středních škol. Celodenní akce pod názvem „Smysl vzdělávání v dějinách myšlení“ proběhla v rámci projektu Kontexty humanity na půdě Univerzity Pardubice ve středu 23. října 2019. Určena byla přednostně pedagogům z Pardubického kraje. Během oficiálního programu vystoupili

>>

TZ – Seminář pro pedagogy

14. 4. 2020

Tisková zpráva 5.2. 2020 Seminář pro pedagogy Obecně prospěšná společnost Energeia a Univerzita Pardubice uspořádaly už druhý seminář pro pedagogy středních škol. Zaměřil se na otázku klasického vzdělávání a stejně jako minulý seminář nesl název „Smysl vzdělávání v dějinách myšlení“. Akce proběhla v rámci projektu Kontexty humanity na půdě Univerzity Pardubice ve středu 5. února 2020. Během

>>

Rádlovský ideál pravdy

1. 4. 2020

Následující poznámky jsou tvořeny výpisky a citáty z rozhovoru Aleše Prázného s Jakubem S. Trojanem: Smysl se vynořuje ze souvislostí a pravda přichází skrze dialog; „pravda není ani ve mě, ani v tobě – pravda není, pravda přichází…“ Pravda, která je nade vším, volá k základní životní odpovědnosti a je universální povahy. Místem, kam pravda ráda přichází

>>

Seminář „Smysl vzdělávání v dějinách myšlení“

1. 4. 2020

Tento jednodenní seminář jsme pořádali společně s Univerzitou Pardubice ve středu 5. února 2020. Zaměřil se na smysl vzdělání v dějinách myšlení od antiky po současnost. Na semináře se mohou přihlásit pedagogové středních a základních škol Pardubického kraje (v budoucnu uvažujeme o rozšíření na další kraje). Účastníci si hradí pouze cestu. Seminář Smysl vzdělávání v

>>