Spolupráce s Univerzitou Pardubice

30. 6. 2020

Společnost energeia o.p.s. se dohodla na spolupráci s Univerzitou Pardubice. Smlouva vychází z dobré zkušenosti s organizováním seminářů pro pedagogy středních škol Pardubického kraje v roce 2019. Další semináře tak budou probíhat na půdě univerzity s tím, že na jejich obsahu a přípravě se budou podílet obě organizace.

>>

Smysl vzdělávání v dějinách myšlení

29. 4. 2020

Jde o jednodenní seminář pro pedagogy středních škol. Organizuje ho obecně prospěšná společnost Energeia a Univerzita Pardubice. Seminář se zaměřuje na otázku smyslu vzdělávání od antiky po současnost. Jeho náplní jsou tři přednášky spojené s diskusí. V první přednášce se Jakub Jinek věnuje starověkému Řecku, kde pojetí vzdělanosti výrazně ovlivnil sókratovsko-platónský objev péče o duši. Podle

>>

Důležitost celostního pohledu

14. 4. 2020

V dlouhodobém horizontu je třeba pozitivně ovlivnit vzdělávání studentů středních a druhého stupně základních škol. Kromě potřebných informací by měli získat celostní pohled, a to jak v podobě kritického myšlení, tak i co se týče smyslu vzdělávání a přesahu jednotlivých disciplín. Otázka zní, jak se na poznání a na svět dívat jinak – v kontextech, nejen materiálních, ale

>>

Rádlovský ideál pravdy

1. 4. 2020

Následující poznámky jsou tvořeny výpisky a citáty z rozhovoru Aleše Prázného s Jakubem S. Trojanem: Smysl se vynořuje ze souvislostí a pravda přichází skrze dialog; „pravda není ani ve mě, ani v tobě – pravda není, pravda přichází…“ Pravda, která je nade vším, volá k základní životní odpovědnosti a je universální povahy. Místem, kam pravda ráda přichází

>>

Diskuse o smyslu vzdělávání

14. 1. 2020

V dlouhodobém horizontu je třeba pozitivně ovlivnit vzdělávání studentů středních a druhého stupně základních škol. Kromě potřebných informací by měli získat celostní pohled, a to jak v podobě kritického myšlení, tak i co se týče smyslu vzdělávání a přesahu jednotlivých disciplín. Otázka zní, jak se na poznání a na svět dívat jinak – v kontextech, nejen materiálních, ale

>>