Heřmanův Městec – přednáška Tomáše Petráčka

16. 2. 2023

Válka, křesťanství a pacifismus – to je název přednášky teologa Tomáše Petráčka, která se uskuteční v Heřmanově Městci v pátek 17. února 2023 od 19:00. Místem je sál Multifunkčního centra na Náměstí Míru. Přednášku s diskusí pořádá místní skupina Křesťanské akademie s podporou energeia o.p.s. Více zde.

>>

Jan Sokol – inspirace pro Slovensko?

16. 2. 2023, Ján Hreško

Před dvěma lety jsme se během pandemie dozvěděli, že nás opustil člověk, který pro Československo i samostatné Česko udělal velký kus práce a zanechal po sobě stále ještě nedoceněné dílo. Veřejné rozloučení s Janem Sokolem se konalo na svátek sv. Jana Křtitele v břevnovském klášteře, který mu byl celoživotně duchovním domovem. Přítomný člověk si uvědomil, že Sokol

>>

Hledáme nového kolegu

19. 1. 2023

V rámci spolupráce s výzkumným centrem raně středověkých studií při Semináři dějin umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity hledáme kolegu na pozici PR. Máte-li zájem, zašlete do konce ledna životopis, motivační dopis a krátkou tiskovou zprávu s informací o druhém vydání knihy Ivana Folettiho „Ženy u oltáře, nikdy?“ na emaily: foletti@phil.muni.cz a j.cernocka@energeia.cz. Podrobnosti najdete

>>

Jan Sokol a praktická filosofie

12. 10. 2022

Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice proběhl seminář o etice významného českého filosofa, pedagoga a politika Jana Sokola. V centru pozornosti byla jeho idea praktické filosofie. Seminář proběhl ve středu 9. listopadu 2022 v pardubickém Divadle D29 a online na platformě YouTube. Sestřih semináře najdete zde. Prezentaci Jána Hreška si můžete stáhnout zde. Článek Jána Hreška:

>>

Blízký východ a Sýrie: náboženství, politika, dějiny

10. 5. 2022

Seminář se z vážných technických důvodů neuskuteční. Vzhledem k blížícímu se konci školního roku neplánujeme náhradní termín. Omlouváme se všem přihlášeným a děkujeme za pochopení. Semináře připravujeme ve spolupráci s Univerzitou Pardubice. Jsou určeny přednostně učitelům středních škol. Seminář Blízký východ a Sýrie měl proběhnout v úterý 31. května 2022 od 13:00 do 16:15 v

>>

Spolupráce s Univerzitou Pardubice

30. 6. 2020

Společnost energeia o.p.s. se dohodla na spolupráci s Univerzitou Pardubice. Smlouva vychází z dobré zkušenosti s organizováním seminářů pro pedagogy středních škol Pardubického kraje v roce 2019. Další semináře tak budou probíhat na půdě univerzity s tím, že na jejich obsahu a přípravě se budou podílet obě organizace.

>>

Smysl vzdělávání v dějinách myšlení

29. 4. 2020

Šlo o jednodenní seminář pro pedagogy středních škol. Organizovala ho obecně prospěšná společnost Energeia a Univerzita Pardubice. Seminář se zaměřil na otázku smyslu vzdělávání od antiky po současnost. Jeho náplní byly tři přednášky spojené s diskusí. V první přednášce se Jakub Jinek věnoval starověkému Řecku, kde pojetí vzdělanosti výrazně ovlivnil sókratovsko-platónský objev péče o duši.

>>

Důležitost celostního pohledu

14. 4. 2020

V dlouhodobém horizontu je třeba pozitivně ovlivnit vzdělávání studentů středních a druhého stupně základních škol. Kromě potřebných informací by měli získat celostní pohled, a to jak v podobě kritického myšlení, tak i co se týče smyslu vzdělávání a přesahu jednotlivých disciplín. Otázka zní, jak se na poznání a na svět dívat jinak – v kontextech, nejen materiálních, ale

>>

Rádlovský ideál pravdy

1. 4. 2020

Následující poznámky jsou tvořeny výpisky a citáty z rozhovoru Aleše Prázného s Jakubem S. Trojanem: Smysl se vynořuje ze souvislostí a pravda přichází skrze dialog; „pravda není ani ve mě, ani v tobě – pravda není, pravda přichází…“ Pravda, která je nade vším, volá k základní životní odpovědnosti a je universální povahy. Místem, kam pravda ráda přichází

>>

Diskuse o smyslu vzdělávání

14. 1. 2020

V dlouhodobém horizontu je třeba pozitivně ovlivnit vzdělávání studentů středních a druhého stupně základních škol. Kromě potřebných informací by měli získat celostní pohled, a to jak v podobě kritického myšlení, tak i co se týče smyslu vzdělávání a přesahu jednotlivých disciplín. Otázka zní, jak se na poznání a na svět dívat jinak – v kontextech, nejen materiálních, ale

>>