Pro naplňování smyslu a poslání Kontextů humanity je nezbytné vytvářet a neustále rozšiřovat platformu umožňující vzájemnou komunikaci různých oborů poznání.

Současnou funkcí interdisciplinární platformy je synergicky propojovat již existující projekty a aktivity, jejichž obsah a zaměření se překrývá s posláním Kontextů humanity.

V tomto smyslu neustále rozšiřujeme základnu spolupracujících osobností od filosofie a přírodních věd, přes umění a religionistiku, až po technické disciplíny.