Naším záměrem je zvyšovat obecnou informovanost o potřebách našeho školství, a také o výzvách současnosti, jež musí pedagogové zohledňovat a reflektovat. Proto dáváme prostor osobnostem, které mají přesah do různých oblastí, a také schopnost pojmenovat fenomény doby a být inspirací k hledání odpovědí na klíčové otázky.

Proto připravujeme nejen vzdělávací semináře, ale i další paralelní projekty a aktivity, zejména publikační činnosti, prozatím v rámci článků na webu.

S rozšiřující se autorskou základnou přistoupíme k přípravě a realizaci samostatné tištěné revue Kontexty humanity, jejíž cílovou skupinou bude kromě pedagogů i široká veřejnost. Připravujeme také konference, produkce dokumentů s různými osobnostmi apod.