TZ – Online seminář o etice

Tisková zpráva

18. 5. 2021

Online seminář o etice

Nezisková organizace energeia o.p.s. a Univerzita Pardubice uspořádaly online seminář pro pedagogy středních škol. Zaměřil se na otázky etiky v rámci cyklu Praktická filosofie. Seminář Etika v dějinách a současnosti nabídl účastníkům dvě přednášky s poměrně rozsáhlou diskusí.

Prvním přednášejícím byl přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Marek Vácha, který se zaměřil na vývoj etického myšlení, který vedl až k Všeobecné deklaraci lidských práv. Původ etiky ve starověkém Řecku pak rozebral Jakub Jinek, který přednáší na Univerzitě Pardubice.

Seminář byl původně plánován jako jednodenní setkání na půdě pardubické univerzity. Jeho součástí měl být také filosof, pedagog a bývalý politik Jan Sokol. Kvůli pandemii musela být celá akce několikrát odložena a 16. února 2021 Jan Sokol nečekaně zemřel. Společnost energeia o.p.s. s ním ještě stačila natočit video – 40minutovou přednášku na téma Etika a peníze. Ta zatím nebyla zveřejněna.

Semináře jsou součástí projektu Kontexty humanity, který se zaměřuje na otázku smyslu vzdělávání, obnovu klasické vzdělanosti v dnešním přetechnizovaném světě, a také na propojování jednotlivých předmětů tak, aby žáci a studenti poznávali věci v souvislostech, nikoli odděleně. Další seminář je plánován na podzim 2021.

Kontakt: Daniel Raus, +420 606 634 843, d.raus@energeia.cz

www.kontextyhumanity.cz

www.energeia.cz