TZ – Seminář pro pedagogy

Tisková zpráva
5.2. 2020

Seminář pro pedagogy

Obecně prospěšná společnost Energeia a Univerzita Pardubice uspořádaly už druhý seminář pro pedagogy středních škol. Zaměřil se na otázku klasického vzdělávání a stejně jako minulý seminář nesl název „Smysl vzdělávání v dějinách myšlení“. Akce proběhla v rámci projektu Kontexty humanity na půdě Univerzity Pardubice ve středu 5. února 2020.

Během oficiálního programu vystoupili tři přednášející. Z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice to byli Jakub Jinek a Aleš Prázný, z pražské Univerzity Karlovy pak Jindřich Karásek. Jakub Jinek se věnoval vzdělávání a politice antického Řecka, tématem Jindřicha Karáska byl pojem vzdělání u Hegela a Aleš Prázný rozebral zásady Humboldtovské univerzity.

Semináře jsou součástí projektu Kontexty humanity, který se zaměřuje na otázku smyslu vzdělávání, obnovu klasické vzdělanosti v dnešním přetechnizovaném světě, a také na propojování jednotlivých předmětů tak, aby žáci a studenti poznávali věci v souvislostech, nikoli odděleně.

Kontakt: Daniel Raus, +420 606 634 843, d.raus@energeia.cz

www.kontextyhumanity.cz

www.energeia.cz