Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a dalšími institucemi a osobnostmi pro vás připravujeme nabídku přednášek do škol.