Vážené dámy a vážení pánové,

předkládáme vám nabídku přednášek do škol. Připravili jsme je v rámci projektu Kontexty humanity. Program vznikl ve spolupráci společnosti energeia o.p.s. a Katedry filosofie a religionistiky Univerzity Pardubice.

V Kontextech humanity chceme rozvíjet vědomí souvislostí napříč jednotlivými oblastmi poznání, a motivovat tak k hlubšímu zájmu o svět a jeho smysl. Často se totiž ukazuje, že skutečné dobrodružství poznání začíná teprve tehdy, když dáváme věci do souvislostí a vedeme o nich dialog napříč jednotlivými obory.

Přednášky, které vám nabízíme, mají zvát právě na tuto dobrodružnou cestu za širšími souvislostmi, stimulovat samostatné a tvůrčí myšlení a probouzet odvahu překonávat zažité rámce. Filosofové a religionisté z Univerzity Pardubice připravili přednášky, které otevírají řadu palčivých otázek a vedou studenty k zájmu o celkovější pohled na příběh světa a člověka.

Pokud máte o některou přednášku zájem, vyplňte nám prosím objednávku na kontextyhumanity.cz/prednaska/. Ozveme se vám a vše společně domluvíme. Zde je seznam již uskutečněných přednášek.

Přednášky jsou nabízeny zdarma, na jejich nákladech se společně podílí energeia o.p.s. a Univerzita Pardubice. Předem bychom vás ovšem chtěli upozornit na několik praktických omezení:

Především je omezená kapacita jednotlivých přednášejících. Proto prosím pochopte, že pokud bude daný přenášející již vytížen, nebudeme moci vaši poptávku uspokojit. Nicméně doufáme, že si v takovém případě v široké nabídce vyberete jinou přednášku.

Druhým omezením je, že termín přednášky bude třeba skloubit s ostatními akademickými povinnostmi našich přednášejících. Věříme však, že se nám vždy podaří najít řešení vhodné pro vás i vaše studenty.

Za tým Kontextů humanity

Pavel Lomička, energeia o.p.s.
a Ondřej Krása, vedoucí KFR UPCE

Abstrakty_prednasek_v02_EL