• Jsme tu pro pedagogy, studenty i veřejnost.
  • Pořádáme semináře a přednášky se zajímavými osobnostmi.
  • Vydáváme výukové materiály, publikujeme články.
  • Spolupracujeme s akademickými institucemi.
  • Zprostředkováváme dialog napříč obory.

Jsme přesvědčeni, že základem vzdělanosti
je chápat vědomosti v souvislostech. Projekt Kontexty humanity se proto snaží poukazovat na vztahy mezi jednotlivými oblastmi poznání.
Rozvíjením vědomí souvislostí hledáme cesty
k porozumění světu a jeho smyslu.


více »

Projekt Kontexty humanity je součástí
širokého portfolia činností obecně
prospěšné činnosti energeia o.p.s.

Hledáme posily do týmu Kontextů


Posilujeme náš tým! V současnosti hledáme pro posílení našeho interního i širšího týmu dva druhy spolupracovníků: Hledáme externí spolupracovníky do širšího týmu. Pokud jste odborníky v některém z vědních oborů, zajímáte se o jeho filosofické přesahy a chtěli byste přispět k proměně vzdělávání, kontaktujte nás. Pro jednotlivé obory budujeme postupně týmy, které by realizovaly dílčí

»