Jsme nezávislá obecně prospěšná společnost, která provozuje vzdělávací, mediální a kulturní činnosti, sociální a zdravotní služby. Projekt Kontexty humanity je součástí širšího portfolia našich činností. Jeho naplňováním se snažíme přispět k rozvoji občanské společnosti, kultury, vzdělanosti a k prosazování etických norem.

Naším úkolem je ve všech oblastech poznání, přírodní vědy nevyjímaje, poukazovat na platnost a nadčasovost klasického vzdělání, zejména s ohledem na člověka jako takového.

»

Jak učit o evoluci – Evoluce a vědomí


Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice připravujeme seminář, určený přednostně učitelům středních škol. Uskuteční se v úterý 22. února 2022 v pardubickém Divadle D29 a online na platformě YouTube. Naváže na předchozí seminář Jak učit o evoluci. Hosty budou: prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc., a prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. Moderace: Mgr. et Mgr. Marek Vácha,

»

Společně s Univerzitou Pardubice pořádáme vzdělávací semináře pro pedagogy. Budujeme nezávislou interdisciplinární platformu, věnujeme se osvětové a publikační činnosti a spolupracujeme s organizacemi, jejichž cíle se kryjí s obsahem a posláním Kontextů humanity.

»