• Zprostředkováváme dialog napříč obory
  • Připravujeme semináře, přednášky, články a výukové materiály
  • Jsme tu pro pedagogy, studenty i veřejnost
  • Spolupracujeme
    s akademickými institucemi
  • Organizujeme setkávání
    se zajímavými osobnostmi

Jsme přesvědčeni, že základem
vzdělanosti je vnímat a chápat vědomosti
v souvislostech. Projekt Kontexty humanity
se proto snaží poukazovat na vzájemné
vztahy napříč oblastmi poznání.
Naším cílem je motivovat k hlubšímu zájmu
o poznání světa a jeho smyslu.


více »

Projekt Kontexty humanity je součástí
širokého portfolia činností obecně
prospěšné činnosti energeia o.p.s.

Smysl příběhu ve výchově a vzdělávání


Záznam si můžete pustit na našem kanálu YouTube zde. Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice se uskutečnil seminář o roli příběhů ve výchově a vzdělávání. Proměňující moc příběhů byla ilustrována na příkladu populárního díla J. R. R. Tolkiena. Seminář proběhl ve středu 30. listopadu 2022 v pardubickém Divadle D29 a online na platformě YouTube. Přednostně byl

»