Jsme nezávislá obecně prospěšná společnost, která provozuje vzdělávací, mediální a kulturní činnosti, sociální a zdravotní služby. Projekt Kontexty humanity je součástí širšího portfolia našich činností. Jeho naplňováním se snažíme přispět k rozvoji občanské společnosti, kultury, vzdělanosti a k prosazování etických norem.

Naším úkolem je ve všech oblastech poznání, přírodní vědy nevyjímaje, poukazovat na platnost a nadčasovost klasického vzdělání, zejména s ohledem na člověka jako takového.

»

Mendel v České televizi


Česká televize odvysílala několik pořadů k výročí Johanna Gregora Mendela. Vystoupili v nich i Marek Vácha a Jiří Sekerák, se kterými chystáme podzimní seminář (proběhne 12. října 2022). Za pozornost stojí například dokument Mendel – otec genetiky. Natočili ho Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková, průvodcem je Marek Vácha. Dozvíte se, proč je u

»

Společně s Univerzitou Pardubice pořádáme vzdělávací semináře pro pedagogy. Budujeme nezávislou interdisciplinární platformu, věnujeme se osvětové a publikační činnosti a spolupracujeme s organizacemi, jejichž cíle se kryjí s obsahem a posláním Kontextů humanity.

»