StředověC JinaX: Program přednášek

V letním semestru plánujeme další přednášky o vzniku a osudech uměleckých děl ve středověku. Jako obvykle se uskuteční v Knihovně Hanse Beltinga, Veveří 28, Brno, vždy od 19:00. Sledovat je můžete také online. Více informací na stránkách www.earlymedievalstudies.com.