Dokument o Zdeňku Neubauerovi

8. 1. 2024

S podporou obecně prospěšné společnosti energeia vznikl dokument o Zdeňku Neubauerovi, mimořádné osobnosti české filosofie a vědy. Autorem dokumentu je Tomáš Škrdlant, který využil množství časosběrného materiálu, obsahujícího řadu unikátních záběrů. Zdeněk Neubauer byl pozoruhodný propojováním různých oblastí vědění. Věnoval se také pedagogické činnosti. V období totality se podílel na neoficiálních seminářích, po pádu komunistického

>>

Přednáška: Obrazy v mlhavém oparu

7. 12. 2023

Ve čtvrtek 14. prosince proběhla v brněnské knihovně Hanse Beltinga (Veveří 28) přednáška Lenky Vrlíkové. Přednáška byla určena všem zájemcům, pro ty, kdo se nemohli účastnit osobně, byla vysílána také online na kanálu Centra raně středověkých studií Masarykovy univerzity. Záznam je zde. Přednáška proběhla v rámci projektu StředověC JinaX a nesla název: Obrazy v mlhavém

>>

Obrazy vítězí

21. 11. 2023

Listopadová přednáška z cyklu StředověC JinaX proběhla ve čtvrtek 23. listopadu 2023 v Knihovně Hanse Beltinga (Veveří 28, Brno). Promluvila na ní Veronika Džugan-Hermanová, tématem bylo umění a kult Arménie 7. století. Přednáška byla určena veřejnosti a vysílala se také online. Podrobnosti a záznam je zde.

>>

Přednáška Ivana Folettiho: Kult (mrtvých) celebrit

26. 9. 2023

Co mají společného relikvie a dnešní celebrity? V rámci projektu StředověC JinaX v Kontextech proběhla 28. září 2023 od 19:00 v Brně (Veveří 28) přednáška Ivana Folettiho. Záznam je zde.   Anotace: Zdánlivě jen máloco je dnešnímu člověku vzdálenější než kult relikvií, mrtvých těl (nebo jejich úlomků), který naopak kvetl a šířil se od středověku

>>

Obrazy na cestu z krize

31. 8. 2021

Naši dávní předkové prošli pandemiemi, jež měly devastující dopad na celou společnost. Jak se vyrovnávali s jejich důsledky? Kde hledali pomoc a útěchu? Byli si vědomi nebezpečí v dobách klidu? A jaký odkaz nám zanechali? Přednáška Ivana Folettiho z Masarykovy univerzity objasňuje přesně tato témata. Nese podtitul Středověká společnost a cesty z krize. Je mimořádně

>>

Jakub Jinek v ČRo a TV Noe

8. 6. 2021

Český rozhlas Plus odvysílal 2. května 2021 pořad Hovory Evy Hůlkové. Hostem byl Jakub Jinek, který v něm mluvil například o aktualizaci antické filosofie pro dnešek, o dobrodružství filosofie ve společnosti starověkých myslitelů nebo o vynálezu školy. S Petrem Vaďurou pak 7. června 2021 rozebíral Jakub Jinek jedno z evangelií v kontextu antického myšlení. Hovory:

>>

Poselství Jana Sokola

25. 2. 2021

Filosof, pedagog (a v jistém období i politik) Jan Sokol byl velmi blízký obecně prospěšné společnosti energeia, což jsme reflektovali ve zprávě na stránkách Kontextů humanity. Jeho spřízněnost se netýkala jen spolupráce na projektech, ale i lidské stránky. Jen několik měsíců před jeho odchodem jsme s ním natočili videa, která zatím nebyla zveřejněna. V médiích

>>

Latina a barbaři

1. 2. 2021

Když přišel Jan Amos Komenský do Anglie, stěžoval si, jak málo lidí tam mluví latinsky. Možná obyvatelé ostrovů už tehdy tušili, že jejich řeč jednou ovládne světovou komunikaci a sociální (i jiné) sítě – nebo v tom bylo něco jiného. Latina každopádně po mnoho staletí propojovala a stmelovala západní civilizaci. Stala se nositelkou našeho antického

>>

Aristotelés a politika

31. 1. 2021

Jakub Jinek je autorem knihy Obec a politično v Aristotelově myšlení. Rozprava o ní proběhla ve Filosofické kavárně na půdě Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Poskytuje malý výlet do počátků dějin politického myšlení s přihlédnutím k naší současnosti. V jakém vztahu je etika a politika u Aristotela? Jaká je nejlepší forma vlády? Co je poleologie?

>>

I evoluce má svůj vývoj

29. 10. 2020

Všechno má své meze. I darwinismus. Podle profesora Jiřího Váchy jeho současný hlavní proud – novodarwinismus – nedává postačující a definitivní vysvětlení evoluce. V knize Meze darwinismu autor polemizuje s ideologickou příchutí, jež se k neutrálním datům a vědeckým teoriím postupně přimíchala. Kniha obsahuje jednoduché úvahy i vysoce odborná pojednání. Vydala ji autorova domovská Masarykova

>>

Gymnázium a klasická vzdělanost

20. 9. 2020

V rámci projektu Kontexty humanity spolupracujeme s Gymnáziem Jevíčko. Je to malá škola s velkou historií. Věnuje značnou pozornost klasické vzdělanosti, včetně výuky latiny. Motivací není jen to, že latinu potřebují budoucí studenti medicíny, teologie či filosofie. Vedení školy je přesvědčeno o potřebě klasické vzdělanosti pro rozvoj celého člověka. Gymnázium Jevíčko  

>>

Učení = mučení (nebo dobrodružství?)

10. 3. 2020

Nakolik se změnilo naše školství v průběhu jedné generace? Paušální odpověď není jednoduchá, musela by zohlednit širokou škálu parametrů. V konkrétních případech je ale nakonec stejně důležitá především osobní zkušenost. Jaká je ta vaše? Pro srovnání je zajímavé podívat se na dokument Tomáše Škrdlanta z roku 1997. Tomáš Škrdlant – Škola demokracie?  

>>