Učení = mučení (nebo dobrodružství?)

Nakolik se změnilo naše školství v průběhu jedné generace? Paušální odpověď není jednoduchá, musela by zohlednit širokou škálu parametrů. V konkrétních případech je ale nakonec stejně důležitá především osobní zkušenost. Jaká je ta vaše? Pro srovnání je zajímavé podívat se na dokument Tomáše Škrdlanta z roku 1997.

Tomáš Škrdlant – Škola demokracie?