StředověC JinaX: Program přednášek

V letním semestru plánujeme další přednášky o vzniku a osudech uměleckých děl ve středověku. Jako obvykle se uskuteční v Knihovně Hanse Beltinga, Veveří 28, Brno, vždy od 19:00. Sledovat je můžete také online. Více informací na stránkách www.earlymedievalstudies.com.

>>

Příroda ve věku antropocénu

V rámci projektu Kontexty humanity proběhl seminář na téma ekologie a environmentální etiky. Stalo se tak ve středu 15. listopadu ve Francouzském institutu v Praze. Vysílán byl také online na našem kanálu YouTube. Záznam semináře je zde. Přednášející: Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D. – půdní biolog a ekolog, politik a pedagog, poradce prezidenta ČR, byl

>>

Přednáška: Obrazy v mlhavém oparu

Ve čtvrtek 14. prosince proběhla v brněnské knihovně Hanse Beltinga (Veveří 28) přednáška Lenky Vrlíkové. Přednáška byla určena všem zájemcům, pro ty, kdo se nemohli účastnit osobně, byla vysílána také online na kanálu Centra raně středověkých studií Masarykovy univerzity. Záznam je zde. Přednáška proběhla v rámci projektu StředověC JinaX a nesla název: Obrazy v mlhavém

>>

Představení nové knihy: Ženy u oltáře?

V Brně bude 28. listopadu 2023 představena kniha ŽENY U OLTÁŘE? MATKA BOŽÍ A GENDER V RANÉM KŘESŤANSTVÍ. Od 17:30 se tak stane v kavárně knihkupectví Academia, Náměstí Svobody 79.

>>

Obrazy vítězí

Listopadová přednáška z cyklu StředověC JinaX proběhla ve čtvrtek 23. listopadu 2023 v Knihovně Hanse Beltinga (Veveří 28, Brno). Promluvila na ní Veronika Džugan-Hermanová, tématem bylo umění a kult Arménie 7. století. Přednáška byla určena veřejnosti a vysílala se také online. Podrobnosti a záznam je zde.

>>

Achilleův hněv

Při četbě delšího z Homérových eposů si nelze nevšimnout, že obsahuje množství spoilerů. Homér se jimi snaží navnadit posluchače a připomenut jim, na co se mohou těšit. Možná právě dnes je vhodná doba sáhnout zrovna po nejstarším dochovaném díle evropské literatury. Zjistit, v čem je univerzální a co říká do dnešní rozjitřené doby. Hlavním tématem prvního

>>

Ruský imperialismus v umění a náboženství

V rámci projektu StředověC JinaX v Kontextech proběhl v úterý 17. října ve Francouzském institutu v Praze seminář pro pedagogy i širokou veřejnost. Zde můžete shlédnout záznam. Téma semináře: Rusko, velká země, a ještě větší téma. V přímém přenosu dnes sledujeme a zažíváme ruskou propagandu a dezinformace. Známe tento fenomén i z dějin Ruska? Komu a čemu měly

>>

Přednáška Ivana Folettiho: Kult (mrtvých) celebrit

Co mají společného relikvie a dnešní celebrity? V rámci projektu StředověC JinaX v Kontextech proběhla 28. září 2023 od 19:00 v Brně (Veveří 28) přednáška Ivana Folettiho. Záznam je zde.   Anotace: Zdánlivě jen máloco je dnešnímu člověku vzdálenější než kult relikvií, mrtvých těl (nebo jejich úlomků), který naopak kvetl a šířil se od středověku

>>

Rusko mocné i bezmocné – výstava fotografií

Výstava fotografií Dany Kyndrové Rusko mocné i bezmocné vzniká jako jedno ze zamyšlení nad Ruskem současnosti a minulosti v rámci projektu StředověC JinaX v Kontextech. Slavnostní vernisáž proběhne 27. září 2023 v 18.30 v prostorách Institutu Paměti národa v Brně. Ke shlédnutí budou fotografie na tomto místě až do 31. října. Výstava doplňuje publikaci Ruský

>>

Úskalí moderního pojmu čísla

Základy moderní matematiky jsou spojeny s transformací pojmu čísla, ke které došlo na počátku novověku, a která dala vzniknout tomu, co nazýváme „čísla reálná“. Tuto zásadní změnu lze ilustrovat na jednoduchém příkladu odmocniny ze dvou. Dostaneme se při tom k překvapivému zjištění, že moderní matematika bez okolků pracuje s nečíselnými poměry, jako by to byla čísla. Pro

>>

Chvála seminární četby v době scrollování

Najdeme si dnes ještě čas studovat díla těch nejlepších autorů, s kterými lze procházet cesty myšlení a imaginace? Proč by se v době umělé inteligence měla vybraná díla západního a světového kánonu znovu stát součástí vzdělávání studentů? Máme odvahu pustit se se studenty znovu do Homéra, Vergilia, Danta či Shakespeara? Člověk může namítat, že kánon je historicky

>>

Chelčický o moci, válce a společnosti

Petr Chelčický je nejoriginálnější myslitel českého reformního hnutí. Paradoxem ovšem zůstávají nejasnosti kolem jeho skutečné identity. Zatímco jeho dílo je známé, osobnost autora zůstává zahalena tajemstvím. Kdo se tedy za jménem Petr Chelčický ve skutečnosti skrývá? Někteří badatelé, jako Václav Novotný, pochybují, zda je vůbec možné s jistotou určit, že se narodil v Chelčicích. Životopisných

>>

Filosofie a literatura — potřebují se navzájem?

Mnozí si myslí, že filosofie již ztratila svoji autoritu i hloubku. Potřebuje zachránit? Ve světě si přece vede relativně velmi dobře. Profesionálně se jí věnují desetitisíce lidí. Filosofové mají své katedry a ústavy, vlastní nakladatelství a časopisy, konference a letní školy. Mají také své specializace a terminologie. A tak není divu, že se někdy stávají

>>

Realita očima vědy a teologie

Stává se hledání reality přeludem? Dospěla naše civilizace na hranici, kde končí poznání hmotné a nehmotné reality? Vědecké důkazy nás odklánějí od úzkého materialistického světonázoru, vracíme se k metafyzice. Fyzici mluví o kvantování časoprostoru, o konci plynutí času, sní o teorii všeho. Náboženští myslitelé po tisíciletí hledají odpovědi na ontologické otázky: proč existujeme a kam

>>

Tolkien a jeho cesta do Středozemě

Existují průzkumy, které se pokusily změřit význam a dosah jednotlivých literárních děl v průběhu 20. století. V několika z nich vyšel vítězně Pán prstenů J. R. R. Tolkiena. Kniha oslovila čtenáře nečekaným autorským stylem a k údivu mnoha odborníků se stala jednou z nejvlivnějších. Trend pokračuje i po vzniku filmové verze. Výtisků se každoročně prodá

>>

Stát jako osoba

Pojem státu má složitou historii a zavádí nás do nečekaných souvislostí. V jeho genealogii se mísí řada překvapivých prvků, včetně teatrálního či biblického. Současně je to pojem polemický. Je výsledkem početných diskusí a sporů, za kterými není jen filosofické úsilí, ale i konkrétní zájmy. Politika se totiž netýká jen idejí, ale i zájmů. Podívejme se

>>

Roger Scruton a kultivace emocí

Před třemi lety zesnulý Roger Scruton byl mezi světově proslulými intelektuály výjimečný tím, že znal českou kulturu, jazyk i prostředí. Zamiloval se do české země, a prý nejenom do země. Jeho aktivity v období normalizace v Československu jsou dobře známé. Přednášky a diskuse v rámci bytových seminářů v Praze, Brně a Bratislavě sice přímo neovlivnily pád režimu a intelektuály řádně nepřipravily

>>

Zrození kvantové teorie – filosofie, věda a experiment

Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice jsme uspořádali seminář o vzniku a významu kvantové teorie. Jako obvykle byl určen přednostně učitelům středních škol, přístupný byl ale všem zájemcům. Videozáznam semináře Článek: Zrození kvantové teorie Seminář se uskutečnil 31. května 2023 v pardubickém Divadle D29. Vysílali jsme ho také na našem kanálu YouTube.   Prezentace je zde.

>>

Jak naklonovat člověka a proč bychom to neměli dělat?

Záznam semináře je zde. Seminář byl přednostně určen učitelům středních škol. Zaměřil se na etické otázky, spojené s editací genomu. Proběhl v úterý 18. dubna 2023 v pražském Kampusu Hybernská. Vedli ho: Prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR) a Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (přednosta Ústavu

>>

Komenský a charakterová výchova

Otázky etické či charakterové výchovy se dostávají z marginálních pozic do popředí společenské i pedagogické pozornosti. Morální „deficit“, který pociťuje současná (nejen) česká společnost, vyvolává poptávku po pedagogickém formování charakteru. Nejde jen o psychosociální trénink slušnostních návyků jako je komunikace, kooperace, solidarita či pozitivní sebe-hodnocení. V sázce není nic menšího než etická „obyvatelnost zeměkoule“, která je poprvé

>>

Hledáme posily do týmu Kontextů

Posilujeme náš tým! V současnosti hledáme pro posílení našeho interního i širšího týmu dva druhy spolupracovníků: Hledáme externí spolupracovníky do širšího týmu. Pokud jste odborníky v některém z vědních oborů, zajímáte se o jeho filosofické přesahy a chtěli byste přispět k proměně vzdělávání, kontaktujte nás. Pro jednotlivé obory budujeme postupně týmy, které by realizovaly dílčí

>>

Jan Sokol – inspirace pro Slovensko?

Před dvěma lety jsme se během pandemie dozvěděli, že nás opustil člověk, který pro Československo i samostatné Česko udělal velký kus práce a zanechal po sobě stále ještě nedoceněné dílo. Veřejné rozloučení s Janem Sokolem se konalo na svátek sv. Jana Křtitele v břevnovském klášteře, který mu byl celoživotně duchovním domovem. Přítomný člověk si uvědomil, že Sokol

>>

Slavný všude, jen ne u nás

Gregor Mendel (1822–1884) je jednou z našich největších osobností vědy. Stále ho ale nedokážeme náležitě ocenit. Máme sice Mendelovo náměstí, Mendelovu polární stanici na Antarktidě nebo Mendelovu univerzitu, pořád nám ale nedochází, jaký je to génius a jak aktuální je jeho odkaz i pro současnou generaci. První vlaštovkou byly možná oslavy dvoustého výročí Mendelova narození,

>>

Smysl příběhu ve výchově a vzdělávání

Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice se uskutečnil seminář o roli příběhů ve výchově a vzdělávání. Proměňující moc příběhů byla ilustrována na příkladu populárního díla J. R. R. Tolkiena. Seminář proběhl ve středu 30. listopadu 2022 v pardubickém Divadle D29 a online na platformě YouTube. Přednostně byl určen učitelům středních a druhého stupně základních škol. Sestřih

>>

Jan Sokol a praktická filosofie

Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice proběhl seminář o etice významného českého filosofa, pedagoga a politika Jana Sokola. V centru pozornosti byla jeho idea praktické filosofie. Seminář proběhl ve středu 9. listopadu 2022 v pardubickém Divadle D29 a online na platformě YouTube. Sestřih semináře najdete zde. Prezentaci Jána Hreška si můžete stáhnout zde. Článek Jána Hreška:

>>

Gregor Mendel v katedrále vědy

Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice se uskutečnil seminář k dvoustému výročí narození J. G. Mendela. Proběhl ve středu 12. října 2022 v pardubickém divadle D29 a online na platformě YouTube. Hosty byli: PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D. – vedoucí Mendeliana Moravského zemského muzea, přednáší na Masarykově univerzitě Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. – přednosta Ústavu

>>

Prezentace na konferenci AŘG

Na letošní konferenci Asociace ředitelů gymnázií jsme měli možnost prezentovat projekt Kontexty humanity. Účastníci dostali naše letáky, stejně jako plakáty a pozvánky na nejbližší seminář „Gregor Mendel v katedrále vědy“. Jsme rádi, že projekt zaujal řadu ředitelů, jejichž doporučení je pro další rozvoj našich aktivit důležité. Byli jsme zařazeni do závěrečné hodiny oficiálního programu, zájem

>>

Zajímavé odkazy ke Gregoru Mendelovi

Česká televize odvysílala několik pořadů k výročí Johanna Gregora Mendela. Vystoupili v nich i Marek Vácha a Jiří Sekerák, hosté semináře Kontextů humanity. Za pozornost stojí například dokument Mendel – otec genetiky. Natočili ho Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková, průvodcem je Marek Vácha. Dozvíte se, proč je u nás Mendel nedoceněný, ačkoliv je

>>

Materiály k výuce

Z našich stránek si můžete zdarma stáhnout užitečné materiály k výuce. Připravili jsme je s lektory seminářů. Tématu etiky je věnována studijní opora Jakuba Jinka „Antická etika dnes“. Najdete ji zde. Slouží k rozboru klasických textů, kterým jsou věnovány vždy dvě strany: jedna obsahuje otázky (pro studenty), druhá otázky a odpovědi (pro pedagoga). Materiál navazuje

>>

Vývoj ve Vesmíru: Od prvních hvězd po vznik Sluneční soustavy

Seminář proběhl v úterý 10. května 2022 v pardubickém Divadle D29 a online na platformě YouTube. Organizovali jsme ho ve spolupráci s Univerzitou Pardubice. Určen byl přednostně učitelům středních škol, přístupný byl ale všem zájemcům. Záznam semináře na YouTube. Hosty byli: prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. a RNDr. Soňa Ehlerová, Ph.D. Seminář byl rozdělen do

>>