Příroda ve věku antropocénu

V rámci projektu Kontexty humanity proběhl seminář na téma ekologie a environmentální etiky. Stalo se tak ve středu 15. listopadu ve Francouzském institutu v Praze. Vysílán byl také online na našem kanálu YouTube.

Záznam semináře je zde.

Přednášející:

Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D. – půdní biolog a ekolog, politik a pedagog, poradce prezidenta ČR, byl ministrem životního prostředí a pracoval na několika významných pozicích pro Evropskou komisi

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. – kněz a biolog, specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky, je přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK

Ladislav Miko Živá půda

Půda je nejméně poznanou složkou biosféry, se kterou jako lidé přicházíme denně do kontaktu. Není to jen úrodný substrát, který umožňuje vypěstovat, co člověk potřebuje k životu. Ve skutečnosti je půda živou entitou, která zajišťuje cirkularitu ekosystémů. Pro půdní funkce je zcela zásadní přítomnost ohromného množství půdních organismů mnoha druhů, zajištující funkce, které dokážeme stěží napodobit, a vůbec ne nahradit. Představíme si tajemství půdní druhové pestrosti, půdní spolupráce a dalších vztahů, fenoménu funkční redundance, tvorby a údržby půdní struktury i její degradace a z toho plynoucích důsledků. Představíme si různé režimy fungování půdy ve vztahu ke klimatické krizi a také možné postupy, jak poničené a degradované půdy restartovat a obnovit.

Prezentace je zde.

Marek Vácha Život je celek

Biosféra je mnohem komplexnější, než jsme kdy mysleli. I když jsme vydělili sami sebe z přírody, jsme intimně spojeni se zbytkem biologického světa skrze symbiózy. Jsme zbudováni z těchto vztahů a náš vzduch a potrava jsou produkovány těmito vztahy. V přednášce budou představeny symbiózy, epigenetické mechanismy, člověk jako holobiont a bude zpochybněna představa, že jsme „my“ a někde jinde „příroda“, kterou je třeba případně chránit. Jsme spojeni s celkem přírody. Nepřežije-li ona, nemáme šanci ani my.

Prezentace je zde.

Plakát k semináři je zde.

Pozvánka s podrobnými informacemi je zde.

facebook
twitter
instagram