Kontexty humanity jsou jednou z hlavních činností společnosti energeia o.p.s. Cílem projektu je prostřednictvím interdisciplinární platformy povzbudit zájem o klasický (humanitní) smysl vzdělanosti. Zaměřuje se především na pedagogy a studenty středních škol a druhého stupně škol základních. Jeho součástí je program seminářů ve spolupráci s Univerzitou Pardubice.

Marek Černocký
Spoluzakladatel a ředitel společnosti energeia o.p.s. V roce 1992 založil s astrofyzikem Jiřím Grygarem časopis „Omega – revue pro vědomí souvislostí“, zaměřený na popularizaci přírodních a humanitních věd. Časopis po dvou letech z ekonomických důvodů zanikl. Marek Černocký se následně zabýval otázkou finanční udržitelnosti neziskových činností. S manželkou Janou založili v roce 2003 obecně prospěšnou společnost Energeia, která realizovala výstavbu vodní elektrárny. Z jejího provozu financuje energeia o.p.s. vlastní projekty v oblasti kultury, vzdělávání a sociální pomoci. Člen organizačního týmu Kontextů humanity.

Marek Vácha
Přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde je také předsedou akademického senátu. Specializuje se na otázky lékařské a environmentální etiky. Současně působí jako farář lechovické farnosti a kaplan akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v oboru molekulární biologie a genetiky. Teologické vzdělání získal v Olomouci a Bruselu. Zúčastnil se dvou expedic do Antarktidy. Je autorem řady knih a pravidelně spolupracuje s médii, autorsky především s Českým rozhlasem a televizí NOE. Člen širšího týmu Kontextů humanity.