Jak naklonovat člověka a proč bychom to neměli dělat?

Připravujeme další seminář, který tentokrát proběhne v Praze. Přednostně je určen učitelům středních škol, bude ale přístupný i veřejnosti. Zaměří se na etické otázky, spojené s editací genomu.

Seminář se uskuteční v úterý 18. dubna 2023 od 17 hodin v Kampusu Hybernská (Hybernská 998/4), předpokládáme, že potrvá dvě a půl hodiny. Souběžně ho budeme vysílat na našem kanálu YouTube.

Protagonisty budou: Prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd) a Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK).

Přihlásit se můžete zde.

Podrobnosti najdete v pozvánce.

Zde je plakát ve formátu A3 a A4.

Seminář bude mít tři části, první dvě historicko-biologické, třetí etickou. Mezi historickým exkursem a etickou částí bude krátká přestávka.

Anotace:

Jan Konvalinka – Historie genetických technologií

Projdeme si výzkum a vývoj technologií rekombinantní DNA od prvopočátků v 70. letech minulého století. Objasníme biologické základy rekombinantní DNA, technologie zinkových prstů a TALENs. V přednášce bude rovněž zdůvodněno, proč je technologie provádění cílených změn v DNA v organismech žádoucí pro zemědělství v rámci rostlinné i živočišné výroby a technicky možná i pro člověka.

Marek Vácha – Objevy na poli editace DNA (2012-2023)

Přiblížíme pozoruhodnou historii objevu CRISPRů a přínos vědců, jako jsou Yoshizumi Ishino, Francisco Mojica, Virginius Šikšnys, Rodolpho Barrangou a Philippe Horvath. Zastavíme se u událostí v roce 2012. Historicko-biologická přednáška bude následně zmiňovat nejdůležitější události každého roku až do současnosti (2023).

Marek Vácha – Etická vyústění editace genomu člověka

V roce 2018 (26. listopadu) bylo poprvé ohlášeno provedení cílené změny DNA genomu lidských embryí. Provedené změny se budou týkat nejen daných embryí, nýbrž i jejich případných potomků: hmota začala měnit sebe samu. V přednášce budou opět rok po roku komentovány nejdůležitější etické otázky včetně výhledu do nedaleké budoucnosti.

Informace o seminářích Kontextů humanity jsou zde.