Vývoj ve Vesmíru: Od prvních hvězd po vznik Sluneční soustavy

Seminář proběhl v úterý 10. května 2022 v pardubickém Divadle D29 a online na platformě YouTube. Organizovali jsme ho ve spolupráci s Univerzitou Pardubice. Určen byl přednostně učitelům středních škol, přístupný byl ale všem zájemcům.

Záznam semináře na YouTube.

Hosty byli: prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. a RNDr. Soňa Ehlerová, Ph.D.

Seminář byl rozdělen do dvou bloků, v každém vystoupili oba hosté.

První blok: Aristotelés versus Einstein (materiály ke stažení)

Jan Palouš & Soňa Ehlerová: Aristotelés versus Einstein –

prezentace 1

prezentace 2

Druhý blok: První hvězdy, planetární soustavy, život (materiály ke stažení)

Jan Palouš & Soňa Ehlerová: První hvězdy, planetární soustavy, život

prezentace 3

prezentace 4

video (The Stranger Exoplanets)

Anotace:

Je pravděpodobné, že stojíme před velkou změnou našeho porozumění Vesmíru. Vývoj představ o uspořádání světa na Zemi, ve Sluneční soustavě a mezi hvězdami přitom už prodělal řadu zásadních obratů. Dochází k nim vždy díky novým pozorováním a teoriím. Objev dalekohledu na počátku 17. století nás provázel při přechodu od starověku do novověku, v období mezi Koperníkem a Newtonem. K revoluci v představách o rozložení hvězd v našem okolí došlo na počátku 20. století díky pozorování velkými dalekohledy. Další změny v chápání okolního prostoru byly působeny v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století pozorováním v dříve neznámých oborech spektra na infračervených a milimetrových vlnách. Nové informace jsou zachycovány také prostřednictvím částic kosmického záření nebo gravitačních vln. Současná pozorování jsou ovlivňována rozvojem nejnovějších technologií používaných při konstrukci teleskopů. Na povrchu Země se jedná především o systém velkých teleskopů VLTI na observatoři ESO v Chile nebo o interferometr ALMA ve výšce 5 000 m nad mořem v poušti Atacama. Letos zahájí pozorování Vesmírný dalekohled Jamese Webba (JWST), což je nástupce Hubbelova vesmírného teleskopu (HST). K dalším přístrojům budoucnosti patří CTA (Cherenkov Telescope Array), ELT (Extremely Large Telescope) a SKA (Square Kilometre Array). Nadcházející pozorování patrně způsobí další převrat v našem chápání Vesmíru.

Více informací o semináři v pozvánce.

Zde je plakát.

Citace ESO: the European Southern Observatory – videa

Tip na zajímavé knihy k tématu semináře je zde.

Informace o seminářích Kontextů humanity jsou zde.