Semináře pro pedagogy

Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice připravujeme semináře, určené pedagogům středních a druhého stupně základních škol. Jejich základním posláním je rozšiřování výuky v souvislostech.

Semináře slouží k dalšímu vzdělávání pedagogů, a také k diskusím o současných otázkách, týkajících se moderní výuky. Zpočátku byly organizované pro učitele z Pardubického kraje a probíhaly na půdě Univerzity Pardubice. Nyní je připravujeme v pardubickém Divadle D29 (jeden proběhl v pražském Kampusu Hybernská) a zároveň v přímém přenosu online na platformě YouTube.

Více o jednotlivých seminářích najdete zde.

Ve školním roce 2022/23 jsme zařadili témata:

Gregor Mendel v katedrále vědy – proběhl 12. října 2022 (podrobnosti zde)
(Dr. Jiří Sekerák, Dr. Marek Vácha)

Jan Sokol a praktická filosofie – proběhl 9. listopadu 2022
(Doc. Zdeněk Pinc,  Dr. Ján Hreško)

Smysl příběhu ve výchově a vzdělávání – Moc příběhů na příkladu díla J. R. R. Tolkiena – proběhl 30. listopadu 2022
(Prof. Pavel Hošek)

Jak naklonovat člověka a proč bychom to neměli dělat – proběhl 18. dubna 2023
(Prof. Jan Konvalinka, Dr. Marek Vácha)

Kvantová fyzika a idea komplementarity – proběhl 31. května 2023
(Doc. Filip Grygar, Dr. Patrik Čermák)

Kontakt:
Daniel Raus 606 634 843, kontexty@energeia.cz

Důvod a zaměření seminářů

Doba se rapidně mění, proto je důležité, aby na změnu reagovalo české školství. Výuku nelze chápat pouze jako poskytování informací, důležitá také orientace v přetlaku informací. Specializaci jednotlivých předmětů je třeba vyvažovat propojováním těchto předmětů v jednotících projektech.

Kromě formálního vzdělávání je pro mladou generaci důležité vzdělávání neformální. Podstatný je přesah jednotlivých předmětů do oblasti etiky, ekologie či mezilidských vztahů. Kromě finanční gramotnosti se v posledních letech stala mimořádně důležitou gramotnost mediální a kritické myšlení.

Více informací o Kontextech humanity v letáku.