Gregor Mendel v katedrále vědy

Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice se uskutečnil seminář k dvoustému výročí narození J. G. Mendela. Proběhl ve středu 12. října 2022 v pardubickém divadle D29 a online na platformě YouTube.

Hosty byli:

PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D. – vedoucí Mendeliana Moravského zemského muzea, přednáší na Masarykově univerzitě

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. – přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK

Záznam semináře na YouTube je zde.

Zde je článek Marka Váchy: Slavný všude, jen ne u nás.

Dále vám nabízíme ke stažení prezentaci Marka Váchy.

Více informací najdete v pozvánce.

Zde je plakát ve formátu pdf a png.

Anotace:

Jiří Sekerák: První a druhý život J. G. Mendela

Mendelova životní cesta od neznámého badatele k jednomu z nejvýznamnějších géniů vědy patří k největším a současně nejinspirativnějším příběhům v dějinách lidské společnosti. Díky tomu každá následující generace nalézá v Mendelově práci vždy něco nového a jiného. Avšak, jak už řekl v roce 1936 R. A. Fisher, většinou pouze to, co očekává, že nalezne: v prvním období to bylo společně ohlášené opakování hybridizačních výsledků, v druhém zjištění, že dědičnost je obtížně slučitelná s nepřetržitou evolucí. Teprve další generace pak naopak v Mendelově a Darwinově díle nalezla vzájemně se doplňující komplementární popisy základních vědeckých charakteristik podstaty života a jeho vývoje. Také nelze opomenout, jak se vyvíjela reflexe Mendela v společenském prostředí a politice od nepochopení a nezájmu, přes zneužití nebo naopak zavržení, až po zasloužený respekt. Mendelův objev ve vývoji světové vědy, kultury a vzdělání je stále inspirujícím i pro 21. století nazývané věkem informací. Mendel je tak stále živý. Proto můžeme říct, že ve svém „prvním životě“ přinesl lidstvu nové poznání, ale jeho naplnění se dočkal až v tom „druhém“, který započal jeho znovuobjevením ve 20. století.

Marek Vácha: Slavný všude, jen ne u nás

Gregor Mendel je znám všude ve světě, s výjimkou České republiky. V přednášce bude nejprve prezentována Mendelova práce tak, jak se o ní učí v českém vzdělávacím systému, a pak podrobněji, s pokusem o vysvětlení, proč je slezský rodák považován za otce moderní biologie a poukazem na jeho jasnozřivost, originálnost, fantazii a genialitu. Mendelův životopis je krom toho pozoruhodný i jeho „šťastnými neúspěchy“ a důležitými lidmi v jeho okolí, kteří jej podporovali v dobrých i zlých časech. Pro studenty středních škol je mimořádně inspirativní jeho schopnost myslet „out of the box“, nebát se originálních řešení a zároveň umět srozumitelně vysvětlit i obtížné problémy. Pro vyučující středních škol je podobně inspirativní fakt, že nejšťastnější roky života prožil Gregor Mendel jako učitel, milován studenty, oblíben kolegy. Nemenší inspirací pro současného člověka je fakt, že umění, věda i víra hrály v životě Gregora Mendela nezastupitelnou roli.

Seminář je akreditovaný v systému DVPP.

Informace o seminářích Kontextů humanity jsou zde.

Zajímavé odkazy ke Gregoru Mendelovi jsou zde.