Zajímavé odkazy ke Gregoru Mendelovi

Česká televize odvysílala několik pořadů k výročí Johanna Gregora Mendela. Vystoupili v nich i Marek Vácha a Jiří Sekerák, hosté semináře Kontextů humanity.

Za pozornost stojí například dokument Mendel – otec genetiky. Natočili ho Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková, průvodcem je Marek Vácha. Dozvíte se, proč je u nás Mendel nedoceněný, ačkoliv je jedním z našich největších vědců. Řeč je o jeho geniálním nápadu spojit biologii a matematiku. Mendel prošel řadou neúspěchů, jež vedly k obrovskému úspěchu. Je otcem genetiky, jejíhož vzniku se paradoxně nedožil. Ztělesňuje v sobě dodnes ideální spojení vědy a náboženství.

Z tohoto dokumentu uvedla Česká televize krátké video 1 o otázce, v čem spočívá Mendelova genialita. Další krátké video 2 se týká Mendela v poměru k Darwinově teorii.

Brněnské studio ČT pozvalo také dalšího hosta našeho semináře Jiřího Sekeráka, který mluvil o výstavách k Mendelovu výročí, a také o legendách, kterými je tento velikán opředen. Dozvíte se, že vědce Mendela nezajímal jenom hrách, ale také včely nebo počasí. Další host studia Václav Trojan pak mluví o tom, že zanedlouho budeme díky Mendelovi kupovat modré rohlíky, jež budou nejen chutnat, ale i léčit. Pořad je zde.

Ukázky na semináři Gregor Mendel v katedrále vědy byly z dokumentu Pavla Jiráska Gregor Mendel – neustálá výzva.

Řadu dalších zajímavostí přineslo Téma Studia 24.

Za pozornost stojí také kniha Zákon genu, zejména pak její úvod, který napsal ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV Jan Konvalinka.