Smysl příběhu ve výchově a vzdělávání

Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice se uskutečnil seminář o roli příběhů ve výchově a vzdělávání. Proměňující moc příběhů byla ilustrována na příkladu populárního díla J. R. R. Tolkiena. Seminář proběhl ve středu 30. listopadu 2022 v pardubickém Divadle D29 a online na platformě YouTube. Přednostně byl určen učitelům středních a druhého stupně základních škol.

Sestřih si můžete pustit na našem kanálu YouTube zde.

Hostem byl:

prof. Pavel Hošek – pedagog, spisovatel a teolog, vede katedru religionistiky ETF Univerzity Karlovy

 

 

Doplňkový text s odkazy na další literaturu najdete zde, k vytištění zde.

Článek Pavla Hoška Význam příběhu ve výchově a vzdělávání je zde.

Článek Pavla Hoška Tolkien a jeho cesta do Středozemě je zde.

J. R. R. Tolkienovi je věnována kniha Pavla Hoška Sloužím tajnému ohni.

Další knihy Pavla Hoška jsou zde.

Více informací o semináři najdete v pozvánce.

Zde je plakát ve formátu pdf a png.

Anotace:

Moc příběhu (Vyprávění jako nástroj proměny)

Velké a silné příběhy, které čteme v knihách a sledujeme ve filmech, zásadně mění způsob, jakým vnímáme skutečnost, jakým rozumíme sami sobě, jakým přemýšlíme o druhých lidech. Proč to tak je? A co přesně se s námi děje, když jako čtenáři nebo diváci „vstoupíme do příběhu“? Tyto a podobné otázky klade teorie fantasy literatury, hlubinná psychologie, kulturní antropologie i současná teologie. Přednáška je věnována těm nejzajímavějším z navrhovaných odpovědí.

Handout k přednášce je zde, k vytištění zde.

Na cestě do Středozemě (Příběhový svět J. R. R. Tolkiena a jeho proměňující účinky)

V této přednášce půjde o Tolkienovo pojetí umělecké fantazie. Slavný autor Hobita a Pána prstenů byl přesvědčen, že fantazie je nástroj vnímání. Je to čidlo, které ohledává skryté roviny skutečnosti a dokáže proniknout až k nejhlubším základům reality. Umělecké dílo, které vyvstává z tvůrčí fantazie, je pak podle Tolkiena svědectvím o tom, s čím se umělec ve chvíli tvůrčího vytržení setkal. A je také pozváním, aby čtenář či divák navštívil krajinu, kterou umělec svou fantazií objevil a o které vypovídá. A taková návštěva nezůstává bez dalekosáhlých následků.

Handout k přednášce je zde, k vytištění zde.

Filmový dokument o J. R. R. Tolkienovi (anglické titulky) je zde.

Informace o seminářích Kontextů humanity jsou zde.