Zrození kvantové teorie – filosofie, věda a experiment

Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice jsme uspořádali seminář o vzniku a významu kvantové teorie. Jako obvykle byl určen přednostně učitelům středních škol, přístupný byl ale všem zájemcům.

Videozáznam semináře

Článek: Zrození kvantové teorie

Seminář se uskutečnil 31. května 2023 v pardubickém Divadle D29. Vysílali jsme ho také na našem kanálu YouTube.

 

Prezentace je zde.

Více informací je uvedeno v pozvánce.

Zde je plakát (ve formátu A4).

Interdisciplinární seminář vedli:

doc. Filip Grygar, Ph.D. – působí na katedře filosofie a religionistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Zabývá se historií a filosofií vědy, především počátkem moderní vědy v 17. století a vznikem kvantové teorie. Věnuje se také otázce morální odpovědnosti vědců během dvou světových válek 20. století. Za monografii o Nielsi Bohrovi obdržel řadu ocenění, včetně prestižní ceny Josefa Hlávky (za rok 2014).

Ing. Patrik Čermák, Ph.D. – působí na ústavu aplikované fyziky a matematiky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Vystudoval elektrotechniku, chemii a filosofii. Zabývá se výzkumem materiálů, zejména polovodičů. Věnuje se také popularizaci vědy a na vysoké i střední škole vyučuje fyziku. Je držitelem několika ocenění v České republice i v zahraničí.

Oba společně provozují web věnovaný laureátu Nobelovy ceny za fyziku Nielsi Bohrovi: www.nielsbohr.cz

Anotace

Aby mohla vzniknout jakákoli vědecká teorie, musel v sobě člověk objevit schopnost tvořit ideje, pojmy, jazyk a vynalézat věci. Desítky tisíc let trvalo, než byl v antice schopen formulovat první vážné filosofické, respektive vědecké teorie o původu přírody a sebe sama. Následně stačilo už jen dva tisíce let, aby byla v 17. století ustavena moderní věda založená na jednotně pochopeném a mechanicky fungujícím vesmíru, k jehož poznání neměla být potřebná filosofie či teologie, nýbrž pouze matematická a experimentální dovednost. Nakonec jen několik staletí postačovalo k nahlédnutí do nitra atomů, objevu jaderného štěpení a sestrojení atomové zbraně, nebo v lepším případě k využití laseru, elektroniky, počítačů či nanomateriálů. Koncem 19. století se někteří vědci domnívali, že poznávání přírody je u konce, ve fyzice prý zbývalo dořešit jen pár dílčích otázek. Jak tedy došlo k tomu, že se v rámci klasické fyziky zrodila fyzika nová – revoluční kvantová teorie? Abychom našli odpověď, zaměříme se na filosoficky uvažující vědce a objevy, stojící u počátku kvantové teorie. Podstatné budeme demonstrovat na vybraných experimentech, jež jsou využitelné ve výuce fyziky.

Seminář má akreditaci DVPP.

K dalšímu studiu:
Niels Bohr: přednáška Světlo a život – Zdroj: Teorie vědy.
Filip Grygar: Bohrovo pojetí biologie – Zdroj: Teorie vědy
Filip Grygar: Odvrácená strana legendy (Otto Hahn) – Zdroj: Teorie vědy
Patrik Čermák: Rozhovor s Hasokem Changem – Zdroj: Teorie vědy

Informace o seminářích Kontextů humanity jsou zde.