Hledáme posily do týmu Kontextů

Posilujeme náš tým!

V současnosti hledáme pro posílení našeho interního i širšího týmu dva druhy spolupracovníků:

Hledáme externí spolupracovníky do širšího týmu. Pokud jste odborníky v některém z vědních oborů, zajímáte se o jeho filosofické přesahy a chtěli byste přispět k proměně vzdělávání, kontaktujte nás. Pro jednotlivé obory budujeme postupně týmy, které by realizovaly dílčí vzdělávací aktivity a zároveň přispívaly i k obecné filosofii a pedagogice vzdělávání v souvislostech. Externí spolupráce je možná ve velmi flexibilním rozsahu. V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte na na adresu p.lomicka@energeia.cz.

Hledáme kolegyni / kolegu na poloviční až celý úvazek od interního týmu Kontextů. Bude se podílet na vytváření obsahu a zaměření projektu, na tvorbě projektových dokumentů a komunikaci s pedagogy, školami či akademickými pracovišti. Bude také spolupracovat na přípravě seminářů a výukových materiálů, na vydavatelské činnosti a koordinaci platformy pro vzdělávání v souvislostech. Přihlášky (dle podrobností v příloze) je možné poslat do 30. dubna 2023 na adresu p.lomicka@energeia.cz. Podrobnosti najdete zde.