Přednáška: Obrazy v mlhavém oparu

Ve čtvrtek 14. prosince proběhla v brněnské knihovně Hanse Beltinga (Veveří 28) přednáška Lenky Vrlíkové. Přednáška byla určena všem zájemcům, pro ty, kdo se nemohli účastnit osobně, byla vysílána také online na kanálu Centra raně středověkých studií Masarykovy univerzity.

Záznam je zde.

Přednáška proběhla v rámci projektu StředověC JinaX a nesla název: Obrazy v mlhavém oparu: Kolonialismus, mýty a středověké umění v Etiopii.

Anotace:

Etiopii můžeme charakterizovat její mimořádnou kulturní a náboženskou pestrostí – téměř po dvě tisíciletí propojovala kultury Afriky s Arábií a jižní Asií. Přesto je však etiopské umění povětšinou vnímané jako archaické a kulturně izolované, založené čistě na neměnné kontinuitě pozdně antické křesťanské vizuální tradice, a přítomnost muslimů v království je tak jednoduše marginalizována.

Jedná se však o historická fakta nebo spíše historiografický konstrukt? Jak byla kulturní identita prezentována prostřednictvím materiální kultury a proč je i v současnosti stále tak omezen pohled na etiopskou kulturní identitu? Záměrem přednášky bude hledání odpovědí na pozadí klíčových politických událostí v Etiopii 20. století.