I evoluce má svůj vývoj

Všechno má své meze. I darwinismus. Podle profesora Jiřího Váchy jeho současný hlavní proud – novodarwinismus – nedává postačující a definitivní vysvětlení evoluce. V knize Meze darwinismu autor polemizuje s ideologickou příchutí, jež se k neutrálním datům a vědeckým teoriím postupně přimíchala. Kniha obsahuje jednoduché úvahy i vysoce odborná pojednání. Vydala ji autorova domovská Masarykova univerzita. Patří k ní i pětice populárně zaměřených apendixů, přístupných na internetu. V souvislosti s vydáním knihy vznikl také zajímavý rozhovor prorektora Masarykovy univerzity Jiřího Hanuše s autorem Jiřím Váchou. Na stránkách Kontexty humanity si můžete přečíst původní článek autora pod názvem Těžký problém novodarwinismu. K němu jsme uveřejnili recenzi Aleše Prázného Meze darwinismu a cesta k filosofii. Za pozornost stojí také článek Jiřího Váchy v Lidových novinách.

Jiří Vácha: Meze darwinismu (apendixy)

Rozhovor s autorem

Článek Jiřího Váchy v Lidových novinách

Jiří Vácha o knize Meze darwinismu

Seminář Jak učit o evoluci