Latina a barbaři

Když přišel Jan Amos Komenský do Anglie, stěžoval si, jak málo lidí tam mluví latinsky. Možná obyvatelé ostrovů už tehdy tušili, že jejich řeč jednou ovládne světovou komunikaci a sociální (i jiné) sítě – nebo v tom bylo něco jiného. Latina každopádně po mnoho staletí propojovala a stmelovala západní civilizaci. Stala se nositelkou našeho antického i křesťanského dědictví. V následujícím článku Aleš Prázný hodnotí mimořádně zajímavou knihu německého filosofa Wilfrieda Stroha s výstižným názvem: Latina je mrtvá, ať žije latina! Recenze, stejně jako sama kniha, stojí za přečtení.

Aleš Prázný: Latina vytváří z barbarů mravné lidi

Semináře Kontexty humanity