Aristotelés a politika

Jakub Jinek je autorem knihy Obec a politično v Aristotelově myšlení. Rozprava o ní proběhla ve Filosofické kavárně na půdě Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Poskytuje malý výlet do počátků dějin politického myšlení s přihlédnutím k naší současnosti. V jakém vztahu je etika a politika u Aristotela? Jaká je nejlepší forma vlády? Co je poleologie? A co vlastně znamená vládnout? Tyto a další otázky jsou zde podrobně rozebrány.

Filosofická kavárna s Jakubem Jinkem

Semináře Kontexty humanity