Semináře

Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice pořádáme vzdělávací semináře pro pedagogy. Hlavním cílem seminářů je rozšiřování výuky v souvislostech. Slouží k dalšímu vzdělávání pedagogů, a také jako diskusní fórum o otázkách a problémech současného vzdělávání.

Interdisciplinární platforma

K povzbuzení zájmu o smysl vzdělanosti v kontextu soudobého poznání vytváříme nezávislou interdisciplinární platformu napříč humanitními, přírodovědnými a jinými obory a činnostmi.

Mediální, osvětová a publikační činnost

Aktivity v rámci Kontextů humanity zahrnují mediální, osvětovou a publikační činnost. Snažíme se komunikovat veřejnosti potřebu klasického vzdělávání a výuky v souvislostech, tak aby se zvyšovala poptávka ze strany rodičů, kteří mají zájem o co nejlepší vzdělání svých dětí. Současně chceme upozornit na danou potřebu i v rámci celospolečenské debaty stran školství.