Semináře

Ve spolupráci s různými akademickými pracovišti pořádáme vzdělávací semináře pro pedagogy. Hlavním cílem seminářů je rozšiřování výuky v souvislostech. Slouží k dalšímu vzdělávání pedagogů, a také jako diskusní fórum o otázkách a problémech současného vzdělávání.

Přednášky

Nabídka přednášek do škol, kdy naši přednášející vyjíždí na zvané přednášky přímo pro žáky středních škol. Program vznikl ve spolupráci společnosti energeia o.p.s. a Katedry filosofie a religionistiky Univerzity Pardubice.

StředověC JinaX v Kontextech

Projekt, ve kterém se setkávají aktivity Centra raně středověkých studií při Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (CRSS) a projekt Kontexty humanity. Cílem projektu je vytvořit platformu pro sdílení kritické reflexe nad minulostí a současností.