Zemřel Jan Sokol

V úterý 16. února zemřel Jan Sokol. Filosof, pedagog a politik, který ctil pravdu bez ohledu na to, zda je jeho postoj výhodný nebo ne. Spojoval v sobě přesah jednotlivých disciplín, od technických (byl zlatníkem, hodinářem a programátorem), přes exaktní vědy (studoval matematiku), až po filosofii, antropologii či religionistiku.

Jan Sokol podporoval také Kontexty humanity a byl jedním z hostů plánovaného semináře o etice, který musel být kvůli pandemii dvakrát odložen. Od počátku byl také příznivcem a aktivním podporovatelem obecně prospěšné společnosti energeia.

Její ředitel Marek Černocký uvádí: „V osobě Jana Sokola ztrácím blízkého člověka, přítele a rádce, který mě inspiroval, dával vnitřní sílu, především mi ale věřil a podporoval mě, zejména ve velkých životních nesnázích. Před třiceti lety jsme ho s Jiřím Grygarem získali pro populárně vzdělávací časopis Omega, který záhy z finančních důvodů skončil. Přes tento nezdar byl Jan Sokol jedním z mála, kteří mě nezrazovali od riskantní vize spojit v jedné společnosti podnikání v energetice s neziskovými projekty. Tedy v době, kdy se rodila energeia“.

Články k odkazu Jana Sokola:

Filosofův úběžník času

Poutník Jan Sokol