Kniha Jiřího Váchy

Masarykova univerzita vydala knihu svého emeritního profesora Jiřího Váchy. Nese název Meze darwinismu a mapuje současný vývoj evoluční biologie. Ačkoli je určena spíše odborníkům, obsahuje i kapitoly pro laickou veřejnost. Obšírná publikace je výjimečná už zaměřením autora, který se celoživotně věnuje biologii a filosofii. Jeho polemika s ideologickým přesahem novodarwinismu je užitečným příspěvkem do diskuse o hranicích vědeckého poznání a extrapolace. Publikace obsahuje také apendixy, volně přístupné na internetu. Na našich stránkách naleznete původní článek Jiřího Váchy s názvem Těžký problém novodarwinismu. Publikovali jsme také filosofickou recenzi Aleše Prázného Meze darwinismu a cesta k filosofii. V rámci projektu Kontexty humanity připravujeme s profesorem Jiřím Váchou další materiály, a také seminář s názvem Jak učit o evoluci.

Jiří Vácha: Meze darwinismu

Jiří Vácha o knize Meze darwinismu

Seminář: Jak učit o evoluci