Semináře pro pedagogy

Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice připravujeme semináře, určené pedagogům středních a druhého stupně základních škol. Jejich základním posláním je rozšiřování výuky v souvislostech.

Semináře slouží k dalšímu vzdělávání pedagogů, a také k diskusím o současných otázkách, týkajících se moderní výuky. Zpočátku byly organizované pro učitele z Pardubického kraje a probíhaly na půdě Univerzity Pardubice. Nyní je připravujeme v pardubickém Divadle D29 a online na platformě YouTube.

Připravujeme témata: Výročí Gregora Mendela, Ekologie bez ideologie, Politické myšlení, Literatura a vzdělávání.

Kontakt:

Daniel Raus 606 634 843, kontexty@energeia.cz

Důvod a zaměření seminářů

Doba se rapidně mění, proto je důležité, aby na změnu reagovalo české školství. Výuku nelze chápat pouze jako poskytování informací, důležitá také orientace v přetlaku informací. Specializaci jednotlivých předmětů je třeba vyvažovat propojováním těchto předmětů v jednotících projektech.

Kromě formálního vzdělávání je pro mladou generaci důležité vzdělávání neformální. Podstatný je přesah jednotlivých předmětů do oblasti etiky, ekologie či mezilidských vztahů. Kromě finanční gramotnosti se v posledních letech stala mimořádně důležitou gramotnost mediální a náboženská. A protože se Evropané vrací k vlastním kořenům, objevuje se také návrat ke klasické vzdělanosti, z níž vyrůstá západní civilizace.

Více informací o Kontextech humanity v letáku.

Proběhlé semináře

Vývoj ve Vesmíru: Od prvních hvězd po vznik sluneční soustavy. Seminář se uskutečnil 10. května 2022. Hosty byli prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. a RNDr. Soňa Ehlerová, Ph.D. (oba z Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Podrobnosti jsou uvedeny v Aktualitě.

Jak učit o evoluci – Evoluce a vědomí: Seminář volně navazoval na předchozí téma Jak učit o evoluci. Proběhl 22. února 2022. Hosty byli prof. Jiří Vácha a prof. Ivan Blecha. Moderoval Marek Orko Vácha. Podrobnosti najdete v Aktualitě.

Politika mezi demokracií a totalitarismem: Seminář se zabýval státem jako osobou (doc. Jakub Jinek) a stranickými systémy, jejich teorií a jejich transformací (prof. Miroslav Novák). Proběhl 25. listopadu 2021 v pardubickém Divadle D29 a na platformě YouTube. Podrobnosti jsou v Aktualitě.

Jak učit o evoluci: Proběhl ve středu 13. října 2021 v divadle D29 a na platformě YouTube. Hosty byli prof. Jiří Vácha a Marek Vácha. Více informací v Aktualitě. Šlo o první ze dvou seminářů na téma evoluce (druhý se uskutečnil 22. února 2022) a nesl podtitul Evoluce a vědomí (viz výše).

Praktická filosofie: Etika v dějinách a současnosti. Jde o seminář v rámci cyklu Praktická filosofie. Marek Vácha v něm mluví na téma Problém osoby, přednáška Jakuba Jinka má název Antická etika dnes. Více informací v Aktualitě a v Pozvánce. Původně byl tento seminář připravován ještě s Janem Sokolem. Jeho přednáška Etika a peníze se zachovala jako videonahrávka.

Smysl vzdělávání v dějinách myšlenípopis semináře. Tento seminář se uskutečnil na Univerzitě Pardubice ve středu 5. února 2020 od 10:00 do 16:00. Více informací v Pozvánce.

Tiskové zprávy

Online seminář o etice
Seminář pro pedagogy
Seminář pro učitele středních škol