Politika mezi demokracií a totalitarismem

Tento seminář se zaměřil na otázku státu a stranických systémů. Proběhl 25. listopadu 2021 v pardubickém Divadle D29 a na platformě YouTube. Pořádali jsme ho společně s Univerzitou Pardubice. Byl určen přednostně pedagogům středních škol.

Hosty byli prof. Miroslav Novák a doc. Jakub Jinek. Jednotlivé části semináře:

  • Jakub Jinek – Stát jako osoba
  • Miroslav Novák – Stranické systémy: jejich teorie a jejich transformace

Zde je záznam semináře na YouTube.

Zde je článek Jakuba Jinka: Stát jako osoba.

Zde naleznete handout k přednášce doc. Jakuba Jinka.

Literatura k dalšímu studiu:
Reinhart Koselleck, Begriffsgeschichten. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2006
Joachim Ritter, Historisches Wörterbuch der Philosophie, unter Mitwirkung von mehr als 800 Fachgelehrten. 13 sv., Darmstadt 1971–2007
Henning Ottmann, Geschichte des politischen Denkens. Von den Anfängen bei den Griechen bis auf unsere Zeit. 9 sv., Metzler, Stuttgart/Weimar, 2001-2012

Miroslav Novák byl jedním z účastníků pohřbu Jana Patočky. Krátce poté emigroval do Švýcarska, kde získal na Ženevské univerzitě doktorát ze sociologie. Po roce 1989 se vrátil do Československa. Působil v řadě institucí, přednáší na Karlově univerzitě, je autorem mnoha publikací v češtině a ve francouzštině (například Pražské jaro 1968). Specializuje se na stranické systémy a různé typy demokracie.

Jakub Jinek je jedním z předních odborníků na antickou filosofii, zabývá se ale také sociální etikou a politickou filosofií. Působí na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a na Filosofické fakultě Univerzity Pardubice. Byl také proděkanem na Jihočeské univerzitě a několik let ředitelem nakladatelství OIKOYMENH. Je autorem řady odborných knih, včetně monografie Obec a politično v Aristotelově myšlení.

Podrobné informace najdete v pozvánce.

Zde je plakát (ve formátu A4)

Můžete se vrátit i k dalším seminářům: Semináře Kontextů humanity