Politika mezi demokracií a totalitarismem

Tento seminář se zaměřil na otázku státu a stranických systémů. Proběhl 25. listopadu 2021 v pardubickém Divadle D29 a na platformě YouTube. Pořádali jsme ho společně s Univerzitou Pardubice. Byl určen přednostně pedagogům středních škol.

Hosty byli prof. Miroslav Novák a doc. Jakub Jinek. Jednotlivé části semináře:

  • Jakub Jinek – Stát jako osoba
  • Miroslav Novák – Stranické systémy: jejich teorie a jejich transformace

Zde je záznam semináře na YouTube.

Zde naleznete handout k přednášce doc. Jakuba Jinka.

Miroslav Novák byl jedním z účastníků pohřbu Jana Patočky. Krátce poté emigroval do Švýcarska, kde získal na Ženevské univerzitě doktorát ze sociologie. Po roce 1989 se vrátil do Československa. Působil v řadě institucí, přednáší na Karlově univerzitě, je autorem mnoha publikací v češtině a ve francouzštině (například Pražské jaro 1968). Specializuje se na stranické systémy a různé typy demokracie.

Jakub Jinek je jedním z předních odborníků na antickou filosofii, zabývá se ale také sociální etikou a politickou filosofií. Přednáší na Filosofické fakultě Univerzity Pardubice, jako proděkan působil na Jihočeské univerzitě a několik let byl ředitelem nakladatelství OIKOYMENH. Je autorem řady odborných knih, včetně monografie Obec a politično v Aristotelově myšlení.

Podrobné informace najdete v pozvánce.

Zde je plakát (ve formátu A4)

Můžete se vrátit i k dalším seminářům: Semináře Kontextů humanity