Pražské jaro 1968 v souvislostech

Nakladatelství Academia vydalo knihu prof. Miroslava Nováka Pražské jaro 1968: Přerušená revoluce? Může sloužit jako velmi užitečný zdroj informací při výuce našich moderních dějin. Profesor Novák dává klíčovou událost srpnové invaze do širšího kontextu. Krach takzvaného socialismu s lidskou tváří totiž hluboce poznamenal vývoj v sovětských satelitech, naděje disentu v samotném Sovětském svazu nebo vztahy mezi svobodným světem a komunistickým blokem. Byl také těžkou ranou reformním komunistům.

Kniha vyšla nejprve francouzsky. Nyní přichází její česká verze, obohacená o statě, psané pro zdejší čtenáře. Autor nazývá věci pravým jménem a nechává fakta, aby mluvila sama za sebe. Díky tomu, že strávil řadu let ve švýcarském exilu, dokáže si udržet zdravý odstup a dodává pohled západních politiků a médií na jednu ze zlomových událostí našich dějin.

Miroslav Novák – Kniha Pražské jaro 1968: Přerušená revoluce?

Miroslav Novák – Resumé kapitoly Model socialismu s lidskou tváří

Miroslav Novák – Kapitola Model socialismu s lidskou tváří

Prof. Miroslav Novák byl hostem našeho semináře Politika mezi demokracií a totalitarismem.

 

Informace o seminářích Kontextů humanity jsou zde.