Praktická filosofie: Etika v dějinách a současnosti

Společně s Univerzitou Pardubice pořádáme v úterý 18. května od 13:00 do 16:00 online seminář pro pedagogy středních škol. Hosty budou Marek Orko Vácha a Jakub Jinek. Seminář nese název Praktická filosofie: Dějiny a současnost etiky. Pro účastníky je zdarma.

Anotace:

Marek Orko Vácha – Problém osoby: Etické teorie hledají správné jednání v konfliktních situacích. Doposud jsme předpokládali, že v moderních společnostech chrání člověka i právní řád. V první části stručně představíme vývoj těchto představ od starověku až po Všeobecnou deklaraci lidských práv. Ve druhé se zaměříme na život člověka a etické teorie popisující oba jeho póly: od narození k smrti, od pohlavních buněk po případný perzistentní vegetativní stav.

Jakub Jinek – Antická etika dnes: Seznámíme se s hlavními pozicemi antické etiky a ukážeme, nakolik se k těmto starým pojetím lze obracet pětadvacet století poté, navíc v době dalekosáhle určované moderní vědou a technikou. Budeme se tázat, zda existuje jednotná západní tradice etického myšlení, nebo zda je etická reflexe vždy určována růzností metod, přístupů a typů argumentace (antická tradice proti etice moderní, deontologie proti konsekvencialismu atp.). Tím se dostaneme k ještě základnější otázce, jakým podnikem vlastně etika je a jak si stojí vůči jiným oborům lidského vědění a činnosti.

  • Seminář proběhne prostřednictvím platformy Zoom – zde jsou informace k připojení:
  • Meeting ID: 849 7233 7692
  • Passcode: 661781

Přihlásit se můžete také na adrese: d.raus@energeia.cz

Pozvánka

Praktická filosofie: Etika v dějinách a současnosti

Společně s Univerzitou Pardubice pořádáme v úterý 18. května od 13:00 do 16:00 online seminář pro pedagogy středních škol. Hosty budou Marek Orko Vácha a Jakub Jinek. Seminář nese název Praktická filosofie: Dějiny a současnost etiky. Pro účastníky je zdarma. Anotace: Marek Orko Vácha – Problém osoby: Etické teorie hledají správné jednání v konfliktních situacích. Doposud jsme

>>