Praktická filosofie: Etika v dějinách a současnosti

Společně s Univerzitou Pardubice jsme pořádali 18. května 2021 online seminář pro pedagogy středních škol. Hosty byli Marek Orko Vácha a Jakub Jinek. Seminář měl název Praktická filosofie: Etika v dějinách a současnosti.

Témata přednášek:

Marek Orko Vácha – Problém osoby: Etické teorie hledají správné jednání v konfliktních situacích. Doposud jsme předpokládali, že v moderních společnostech chrání člověka i právní řád. V první části stručně představíme vývoj těchto představ od starověku až po Všeobecnou deklaraci lidských práv. Ve druhé se zaměříme na život člověka a etické teorie popisující oba jeho póly: od narození k smrti, od pohlavních buněk po případný perzistentní vegetativní stav.

Záznam přednášky je zde.

Jakub Jinek – Antická etika dnes: Seznámíme se s hlavními pozicemi antické etiky a ukážeme, nakolik se k těmto starým pojetím lze obracet pětadvacet století poté, navíc v době dalekosáhle určované moderní vědou a technikou. Budeme se tázat, zda existuje jednotná západní tradice etického myšlení, nebo zda je etická reflexe vždy určována růzností metod, přístupů a typů argumentace (antická tradice proti etice moderní, deontologie proti konsekvencialismu atp.). Tím se dostaneme k ještě základnější otázce, jakým podnikem vlastně etika je a jak si stojí vůči jiným oborům lidského vědění a činnosti.

Záznam přednášky je zde.

Studijní opora k praktickému využití ve výuce je zde (soubor pdf ke stažení).

Tisková zpráva

Pozvánka

Další semináře Kontextů humanity